Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 4/2022
Dyrektora Zarządzającego Muzeum Ziemi Kozielskiej
w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 29 marca 2022 r.
REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM ZIEMI KOZIELSKIEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
obowiązuje od 29 marca 2022 r.

 

Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu otwarte jest dla zwiedzających  w następujących dniach i godzinach:

 • poniedziałek – nieczynne,
 • wtorek – 12.00 -16.00
 • środa – 14.00 – 19.00
 • czwartek – 12.00 – 16.00
 • piątek – 13.00 – 17.00
 • sobota – 13.00 – 17.00
 • niedziela – 13.00 – 17.00
 1. Zwiedzanie Muzeum jest bezpłatne.
 1. Osoby małoletnie do ukończenia 13  roku życia na terenie Muzeum mogą przebywać wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
 2. Muzeum jest przystosowane do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne.
 3. W Muzeum obowiązuje ruch pieszy.
 4. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub technicznymi Dyrektor Zarządzający Muzeum może podjąć decyzję o częściowym lub całkowitym wyłączeniu poszczególnych części ekspozycji ze zwiedzania.
 5. Muzeum zastrzega sobie prawo wyproszenia zwiedzających nieprzestrzegających porządku zwiedzania i niniejszego Regulaminu, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zachowania porządku zwiedzenia i przestrzegania Regulaminu.
 6. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez zwiedzających na terenie Muzeum.
 7. W trakcie zwiedzania należy stosować się do zaleceń personelu Muzeum.
 8. Podczas wykonywania zdjęć i filmowania zabrania się dokonywania zmian w obrębie ekspozycji muzealnej. Na terenie Muzeum nie wolno używać lampy błyskowej.
 9. Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów oraz ekspozycji muzealnych nie może utrudniać zwiedzania innym osobom.
 10. Szczególne potrzeby w zakresie fotografowania i filmowania obiektów oraz ekspozycji muzealnych rozpatrywane są indywidualnie.
 11. Na terenie Muzeum obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania pomieszczeń służbowych.
 12. Obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania jedzenia i napojów na terenie Muzeum.
 13. Obowiązuje zakaz wchodzenia do pomieszczeń nieprzeznaczonych dla zwiedzania.
 14. Obowiązuje zakaz niszczenia mienia Muzeum.
 15. Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który: zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 16. Skargi i wnioski zwiedzających przyjmuje Dyrektor Zarządzający Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu.

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 4/2022 Dyrektora Zarządzającego Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia  29 marca 2022 roku
w sprawie ustalenia zasad pracy w  Muzeum Ziemi Kozielskiej
w Kędzierzynie-Koźlu od dnia 29 marca 2022 roku

 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i § 4 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu.

 

§ 1

Wprowadzam obowiązujące od dnia 29 marca 2022 roku  do odwołania:
Regulamin Zwiedzania Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu obowiązujący  od dnia
29 marca 2022 r. – załącznik nr 1.

§ 2

Traci moc Zarządzenie nr 2/2022 Dyrektora Zarządzającego Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia  28 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia zasad pracy Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 marca 2022 roku i podlega podaniu do wiadomości pracowników pocztą elektroniczną (e-mail).

 

Kontakt

ADRES ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5B, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
NUMER TELEFONU +48 77/ 482-36-86
ADRES E-MAIL muzeum@muzeumkozle.pl
NIP 749-20-93-530
REGON 362918230
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek NIECZYNNE -
Wtorek 12:00 - 16:00
Środa 14:00 - 19:00
Czwartek 12:00 - 16:00
Piątek 13:00 - 17:00
Sobota 13:00 - 17:00
Niedziela 13:00 - 17:00