Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 19/2021

Dyrektora Zarządzającego Muzeum Ziemi Kozielskiej

                                                                                                            w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 01 października 2021 r.

REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM ZIEMI KOZIELSKIEJ W KĘDZIERZYNIE – KOŹLU PODCZAS EPIDEMII

obowiązuje od 01 października 2021 r. do odwołania

Dni i godziny otwarcia Muzeum:

– poniedziałek – nieczynne

– wtorek   –     12.00 -16.00

– środa   –       14.00 – 19.00

– czwartek   – 12.00 – 16.00

– piątek   –      13.00 – 17.00

– sobota   –     13.00 – 17.00

– niedziela   –  13.00 – 17.00

 1. Wstęp na teren Muzeum jest bezpłatny.
 2. Na terenie Muzeum jednocześnie może przebywać maksymalnie do 15 osób zwiedzających.
 3. Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego między zwiedzającymi, min. 1,5 m.
 4. Zwiedzający mają obowiązek zakrywania ust i nosa podczas zwiedzania Muzeum.
 5. Przed wejściem do Muzeum zwiedzający mają obowiązek skorzystać ze środków do dezynfekcji rąk lub rękawiczek ochronnych, które są udostępniane w recepcji Muzeum.
 6. Osoby małoletnie do ukończenia 13. roku życia na terenie Muzeum mogą przebywać wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 7. Muzeum jest przystosowane do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne.
 8. W Muzeum obowiązuje ruch pieszy.
 9. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub powodami technicznymi Dyrektor Zarządzający Muzeum może podjąć decyzję o częściowym lub całkowitym wyłączeniu poszczególnych części ekspozycji ze zwiedzania.
 10. Muzeum zastrzega sobie prawo wyproszenia zwiedzających nieprzestrzegających porządku zwiedzania i łamiących Regulamin.
 11. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie placówki.
 12. W trakcie zwiedzania należy stosować się do zaleceń personelu Muzeum.
 13. Podczas wykonywania zdjęć i filmowania zabrania się dokonywania zmian w obrębie ekspozycji muzealnej. Na terenie Muzeum nie wolno używać lampy błyskowej.
 14. Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów oraz ekspozycji muzealnych nie może utrudniać zwiedzania innym osobom.
 15. Szczególne potrzeby w zakresie fotografowania i filmowania obiektów oraz ekspozycji muzealnych rozpatrywane są indywidualnie.
 16. Na terenie Muzeum obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania pomieszczeń służbowych.
 17. Obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania jedzenia i napojów na terenie Muzeum.
 18. Obowiązuje zakaz wchodzenia do pomieszczeń nieprzeznaczonych dla zwiedzania.
 19. Obowiązuje zakaz niszczenia mienia Muzeum.
 20. Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który: zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 21. Skargi i wnioski zwiedzających przyjmuje Dyrektor Zarządzający Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu.

 

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 19/2021

 Dyrektora Zarządzającego Muzeum Ziemi Kozielskiej

 w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 01 października 2021 r.


Szczególne zasady bezpieczeństwa i higieny obsługi interesantów Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w stanie epidemii od dnia 01 października 2021 r.

 

 1. Przed wejściem do pomieszczenia budynku Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu interesant zobowiązany jest założyć maseczkę ochronną zakrywającą usta i nosa.

 

 1. Po wejściu do Muzeum interesant zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni lub założenia rękawiczek ochronnych – z zachowaniem co najmniej 2 metrów odstępu od pozostałych osób – poddać się pomiarowi temperatury ciała, dokonywanemu bezdotykowo.

 

Wyniki pomiaru nie są utrwalanie, z wyłączeniem przypadków konieczności ich przekazania – za zgodą interesanta – osobom lub organom uprawnionym do ich przetwarzania w celach zapewnienia ochrony sanitarnej.

 

 1. Interesanci, których wynik pomiaru temperatury ciała nie przekracza 37,5 stopnia Celsjusza, stosując maseczkę ochronną zakrywającą usta i nos oraz po dokonaniu dezynfekcji rąk udostępnionym płynem dezynfekcyjnym lub nałożenia rękawiczek ochronnych, kierowani są przez pracownika Muzeum do pomieszczeń przeznaczonych do spotkania z petentami.

Ewentualne oczekiwanie na obsługę winno następować wyłącznie w wyznaczonych miejscach,

zapewniających co najmniej 2 metry odstępu od innych osób.

 

 1. Interesanci lub inne osoby nie będące pracownikami Muzeum dopuszczone na podstawie indywidualnej zgody Dyrektora Zarządzającego do udziału w czynnościach kontrolnych, szkoleniach lub innych formach spotkań w Muzeum zobowiązani są do pozostawienia w ewidencji prowadzonej przez pracownika Muzeum danych kontaktowych, w celu ewentualnego ich udostępnienia organom nadzoru sanitarnego w stwierdzonych przypadkach zakażenia lub bezpośredniego kontaktu z innymi osobami zakażonymi. Załącznik nr 4 – ankieta o stanie zdrowia.

 

 1. W przypadku stwierdzenia u interesanta temperatury ciała przekraczającej 37,5 stopnia Celsjusza, zostaje on przez pracownika Muzeum powiadomiony o braku możliwości obsłużenia przez pracowników Muzeum ze względu na wystąpienie jednego z możliwych symptomów zagrożenia zakażeniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

ADRES ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5B, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
NUMER TELEFONU +48 77/ 482-36-86
ADRES E-MAIL muzeum@muzeumkozle.pl
NIP 749-20-93-530
REGON 362918230
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek NIECZYNNE -
Wtorek 12:00 - 16:00
Środa 14:00 - 19:00
Czwartek 12:00 - 16:00
Piątek 13:00 - 17:00
Sobota 13:00 - 17:00
Niedziela 13:00 - 17:00