Muzealia

Muzealia

DZIAŁ HISTORYCZNY

Zbiory historyczne to przede wszystkim: rękopisy, książki i broszury, kartografia, militaria, sztandary i chorągwie, plakaty, banknoty i numizmaty, odznaczenia i medale, ikonografia, fotografie, rzeźby, przedmioty codziennego użytku. Uwarunkowania terytorialne sprawiły, że Koźle było wielokrotnie miejscem zaciętych walk. Dominującą część zabytków stanowią zatem, te związane z militarną historią miasta. I tak muzeum posiada w swoich zbiorach liczne kule armatnie czy broń białą. Jednym z najcenniejszych eksponatów jest kopia obrazu Wilhelma von Kobella pt. „Oblężenie Koźla” z 1807 roku (oryginał znajduje się w Monachium).

DZIAŁ ARCHEOLOGICZNY

Dział Archeologii Muzeum Ziemi Kozielskiej posiada bogaty zbiór zabytków archeologicznych mówiących o przeszłości ziemi kozielskiej, a obejmujący okres od epoki kamienia po okres nowożytny. Składają się na niego zabytki pozyskane podczas badań archeologicznych, zarówno wykopaliskowych, jak i powierzchniowych, a także dary przekazane do muzeum przez przypadkowych znalazców.

Początkowo największy zespół stanowiły zbiory pochodzące z wykopalisk prowadzonych  w latach 90. XX w. przy ul. Limanowskiego i Piramowicza. Jednakże po przeprowadzeniu w latach 2017-2018 badań na Wzgórzu Zamkowym największy zbiór stanowią zabytki pochodzące właśnie z tych prac. Badania prowadzone przez mgra Marcina Paternogę zaowocowały pozyskaniem licznych zabytków ceramicznych, metalowych, ale przede wszystkim krzemiennych.

DZIAŁ ETNOGRAFICZNY

Dział Etnografii dokumentuje kulturę wsi regionu kozielskiego. W zbiorach działu znajdują się muzealia związane z rolnictwem, rybołówstwem, hodowlą, górnictwem, a także rzemiosłem: plecionkarstwem czy kołodziejstwem.Dużą część zbiorów stanowi sprzęt domowy i gospodarczy, prezentujący wyposażenie dawnych domów wiejskich oraz zajęcia ludności. Na szczególną uwagę zasługuje bogata kolekcja żelazek. Uzupełnieniem opisanych zbiorów są archiwalne fotografie ukazujące różne dziedziny życia i obrzędowości wiejskiej.

Kontakt

ADRES ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5B, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
NUMER TELEFONU +48 77/ 482-36-86
ADRES E-MAIL muzeum@muzeumkozle.pl
NIP 749-20-93-530
REGON 362918230
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek NIECZYNNE -
Wtorek 9:00 - 13:00
Środa 9:00 - 13:00
Czwartek 9:00 - 13:00
Piątek 9:00 - 13:00
Sobota 13:00 - 17:00
Niedziela 13:00 - 17:00