Původ názvů

Původ názvů

Nejstarší místopisné názvy v Kozielské oblasti pocházejí z doby, když toto teritorium bylo součástí státu prvních Piastovců. Z těch dob pochází mnoho názvů definujících práva, funkce nebo specializaci obyvatel dané vesnice či města. A tak je snadné uhodnout, čemu se asi věnovali obyvatelé vesnice Rybarze. Obyvatelé vsi Solarnia byli většinou zaměstnáni při vaření soli. Ve vesnici Kotlarnia byly vyráběny kotle, v Blachowni plechy a v Kuźniczce nebo ve vsi Stara Kuźnia byly kovárny. Ve vsi Przewóz se nacházel přístav, kde pracovali na loďkách převozníci přes Odru. Mnoho názvů vesnic pochází od výrazů, které se již nepoužívají nebo se přestávají používat, např. Steblów, jehož název má pocházet od polského výrazu stebnowanie – čili jinak provedení prvních stehů při šití oděvů.

Další skupina místopisných názvů má spojitost se středověkými zákony, má totiž souvislost s právy a funkcemi, které byly uděleny těmto místům. V celém Polsku, v každém regionu, je možné se setkat s názvem Ligota. Jedná se o změkčení polského slova „lgota” které znamená daňovou úlevu. Ligota je tedy vesnice, jejíž obyvatelé byli, obvykle na 10 nebo 20 let osvobozeni od daňových povinností vůči knížeti.

Dále pak se setkáváme s názvy s přívlastkem pocházejícím od názvu města, např. „Kozielské“. Tyto názvy nejčastěji pocházely od přídělů pozemků za hradbami města, které získával měšťan při zakoupení parcely v nově lokovaném městě. A tak obyvatelé Koźle získávali pastviny v místě, které z časem získalo název Łąki Kozielskie podle luk, a ornou půdu, tzv. „lány“ nabývali tam, kde časem vznikla vesnice Łany.

Zvláštní skupinu názvů tvoří místa, ve kterých je ukryto jméno, nejčastěji lokátora čili organizátora vesnice. Názvy vzniklé ze jména lokátorů mají určitě vesnice: Urbanowice, Radoszowy, Milice, Ucieszków, Nieznaszyn, Pawłowiczki či Naczęsławice. Dnes již pro nás není čitelné, že Milice založil Milik, a Radoszowy Radost.

Od XIII. století do Slezka začínají přijíždět kolonizátoři ze Západní Evropy, mezi nimiž dominovali Němci. Proto v průběhu času některé vesnice obdržely rovněž i německé názvy. Ty vznikaly většinou během pokusů zapisovat slovanské názvy v němčině o čemž svědčí například: Dziergowice – Dziergowitz, nebo Solarnia – Sollarnia. Teprve v roce 1936 vládnoucí němečtí fašisté uskutečnili rozsáhlou akci germanizování názvů míst, jmen a příjmení. Po II. světové válce pak nové polské názvy definovala polská vládní komise.

Kontakt

ADRES ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5B, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
NUMER TELEFONU +48 77/ 482-36-86
ADRES E-MAIL muzeum@muzeumkozle.pl
NIP 749-20-93-530
REGON 362918230
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek NIECZYNNE -
Wtorek 9:00 - 13:00
Środa 9:00 - 13:00
Czwartek 9:00 - 13:00
Piątek 9:00 - 13:00
Sobota 13:00 - 17:00
Niedziela 13:00 - 17:00