PROTOKÓŁ z przeprowadzonego wyboru wykonawcy w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 zł netto

PROTOKÓŁ z przeprowadzonego wyboru wykonawcy w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 zł netto

Załącznik nr 3 do regulaminu
udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000zł netto

PROTOKÓŁ
z przeprowadzonego wyboru wykonawcy w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 zł netto

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa
na:
Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup sprzętu: punkt dostępowy Access point (3 szt.), switch (1 szt.), brama dostępowa (1 szt.), tablety (10 szt.), drukarka kodów QR – zadanie realizowane w ramach dofinansowania jakie Gmina Kędzierzyn-Koźle i Muzeum Ziemi Kozielskiej otrzymały na realizację projektu RPOP.05.03.01-16-0015/19-00 „Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźla”. Dofinansowanie nastąpi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wydatek nr pp-11.

1. Punkt dostępowy Access point – 3 szt.

Parametry:
• AP do montażu wewnętrznego, możliwość montażu na ścianie lub suficie
• Zasilany 24V P0E
• Wzmocniony zasięg
• Standard wifi: 802.11 a/b/g/n/ac
• Port sieciowy: Gigabit Ethernet Port
• Technologia MIMO
• Anteny: wewnętrzne, wbudowane w obudowę urządzenia
• Wzmocnienie anten: min. 2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 6 dBi
• Gwarancja: min. 24 miesięcy
• Stan: Fabrycznie nowy
Np.: Ubiquiti UniFiUAP-AC-LR lub inny spełniający minimalne parametry techniczne

2. Switch – 1 szt.

Parametry:
• 8 portów Gigabit RJ-45+ 2 porty SFP
• Zarządzalny
• 24V PassivePoEbudżet min. 150W
• Obsługa Tagged VLAN
• Gwarancja: min. 24 miesięcy
• Stan: Fabrycznie nowy
Np.: Ubiquiti UniFiUS-8-150W lub inny spełniający minimalne parametry techniczne

3. Brama dostępowa – 1 szt.

Parametry:
• Funkcjonalność bezpieczeństwa i routingu
• Obsługa VLAN
• 3 porty Gigabit Ethernet
• 1 port szeregowy (console port)
• Procesor min. 2 rdzenie
• Pamięć RAM: min. 512 MB
• Przepustowość w warstwie 3: dla pakietów 64 Bytes min. 1000000 pps, dla pakietów 512 Bytes min. 3 Gbps
• Gwarancja: min. 24 miesięcy
• Stan: Fabrycznie nowy
Np.: Ubiquiti UniFi USGlub inny spełniający minimalne parametry techniczne

4. Tablet – 10 szt.

Parametry:
• Ekran min. 9,6”
• Wifi802.11 a/b/g/n/ac
• Aparat
• Pamięć RAM: min. 2GB
• Pamięć wew. min. 16GB
• Rozdzielczość: min. 1200×800
• Liczba rdzeni procesora: min. 4
• System operacyjny: Android min. 9.0
• Bluetooth 5.0
• Złącze słuchawkowe
• Pojemność akumulatora: min. 5000mAh
• Gwarancja: min. 24 miesięcy
• Stan: Fabrycznie nowy
Np.: Tablet LENOVO Tab M10 lub inny spełniający minimalne parametry techniczne

5. Drukarka kodów QR – 1 szt.

Parametry:
• Technologia druku: termiczna
• Obsługiwana szerokość taśmy: min 50 mm
• Druk czarny i czerwony
• Stacjonarna
• Gwarancja: min. 24 miesiące
• Stan: Fabrycznie nowy

Np.: Brother VC-500W lub inna spełniająca minimalne parametry techniczne

Wartość szacunkowa przedmiot zamówienia
Wartość szacunkową zamówienia ustalono w dniu 13.01.2021.r., na . 8 471,44 zł netto
Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Aleksandra Gałka
Wartość szacunkowa zamówienia w PLN 10 419,92 brutto;
Informacja o miejscu i terminie zamieszczenia zaproszenia do składania ofert lub wykaz wykonawców zaproszonych do złożenia ofert:
Dla zamówień powyżej 10 000 zł lecz nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, w dniu 22.01.2021 r. zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych Wykonawców poprzez: rozesłanie / przekazanie zaproszenia z formularzem oferty, który stanowi integralną część niniejszej dokumentacji (*).
Zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu na stronie podmiotowej BIP zamawiającego w terminie
od dnia 22.01.2021 r. do dnia 28.01.2021 r.

Wykaz złożonych ofert:
W terminie składania ofert, tj. do dnia 28.01.2021 r. przedstawiono poniższe oferty**:

L.p Nazwa i adres wykonawcy Inne kryteria Cena netto Cena brutto
1 iCod.pl Sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
Tel. 69 750 00 40
mjakubiec@icod.pl
kontakt@icod.pl
7 999,00 z 9 838, 77 zł
2 Infus Katarzyna Fuśnik
ul. Sienkiewicza 7A/4
10-268 Olsztyn
TEL. 660-731-701
przetargi@infus.olsztyn.pl
8 840, 00 zł 10 873, 20 zł

 

W wyniku analizy ofert zamawiający wezwał do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, następujących wykonawców:
Wykonawca: nie dotyczy
Zakres wezwania: nie dotyczy
W postępowaniu zamawiający wezwał następujących wykonawców do uzupełnienia niekompletnych ofert:
Wykonawca: nie dotyczy
Dokument/oświadczenie: nie dotyczy
Przyczyna wezwania: nie dotyczy
Uzupełniono dnia nie dotyczy / Nie uzupełniono*.
W postępowaniu zamawiający dokonał następujących poprawek w ofertach:
Wykonawca: nie dotyczy
Poprawka: nie dotyczy
Oferty odrzucone:
Lp. Nazwa i adres wykonawcy Podstawa odrzucenia wraz z uzasadnieniem

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny ofert:
Oferta nr 1 – 1/1
Oferta nr 2 – 0/1
Najkorzystniejsza oferta:

iCod.pl Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 51

43-300 Bielsko-Biała

Tel. 69 750 00 40

mjakubiec@icod.pl

kontakt@icod.pl

7 999,00 zł netto 9 838, 77 zł

Brutto

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Najkorzystniejsza oferta cenowo.

……………………………………………………………….. ………………………………………………………………………
(miejscowość, data) (podpis pracownika wyznaczonego do
przeprowadzenia postępowania)

Zatwierdzam / Nie zatwierdzam*

…………………………………………………………….
(data, pieczątka i podpis dyrektora)

*) niepotrzebne skreślić
**) dołączyć oferty

 

PROTOKÓŁ z przeprowadzonego wyboru wykonawcy w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 zł netto_docx

PROTOKÓŁ z przeprowadzonego wyboru wykonawcy w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 zł netto_pdf

Kontakt

ADRES ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5B, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
NUMER TELEFONU +48 77/ 482-36-86
ADRES E-MAIL muzeum@muzeumkozle.pl
NIP 749-20-93-530
REGON 362918230
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek NIECZYNNE -
Wtorek 9:00 - 13:00
Środa 9:00 - 13:00
Czwartek 9:00 - 13:00
Piątek 9:00 - 13:00
Sobota 13:00 - 17:00
Niedziela 13:00 - 17:00