Konferencja naukowa – „Archeologia Ziemi Kozielskiej i Górnego Śląska”

Konferencja naukowa – „Archeologia Ziemi Kozielskiej i Górnego Śląska”

Konferencja naukowa – „Archeologia Ziemi Kozielskiej i Górnego Śląska”

 

Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytut Pamięci Narodowej mają zaszczyt zaprosić na pierwszą Ogólnopolską Konferencję Naukową – Archeologia Ziemi Kozielskiej i Górnego Śląska, która odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2019 r. w Kędzierzynie-Koźlu.

W tym roku chcemy po raz pierwszy zorganizować prezentację badań i odkryć z terenu Górnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Kozielskiej. Stąd tytuł tej edycji: Archeologia Ziemi Kozielskiej i Górnego Śląska. Zakres chronologiczny jest szeroki, albowiem nie ograniczamy się do klasycznego rozumienia archeologii, ale także zamierzamy zaprezentować wyniki projektów badawczych dotyczących miejsc odosobnienia, straceń, zagłady oraz pochówku na wspomnianym terenie aż po XX w.

Pragniemy  by podczas konferencji zostały zaprezentowane najnowsze osiągnięcia badawcze: od wyników badań wykopaliskowych, poprzez opracowania o charakterze przyczynkarskim, skończywszy na studiach problemowych.

Bloki tematyczne:

  • Archeologia Górnego Śląska
  • Archeologia Ziemi Kozielskiej
  • Badania archeologiczne Wzgórza Zamkowego w Koźlu
  • Ochrona Dziedzictwa i zabytków na terenie Górnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Kozielskiej (aspekty prawne poszukiwania zabytków, etyka zawodowa archeologa, prace konserwatorskie przy zabytkach)

Ponieważ planujemy przygotowanie zbioru streszczeń, prosimy o wypełnienie i odesłanie najpóźniej do 27 października br. karty zgłoszenia oraz zwięzłego streszczenia-informacji na temat przedmiotu wystąpienia. Czas wystąpienia 20 min. Zapraszamy również do uczestnictwa w sesji posterowej (format 70×100 cm).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji wystąpień lub zaproponowania zmiany formy ich prezentacji (referat / komunikat / poster).

Brak opłat za udział w konferencji.

Opłaty można dokonać po akceptacji propozycji wystąpienia (do końca października). Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem na adres: muzeumkozle@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy 

Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i zakwaterowania, służą natomiast informacją o bazie noclegowej w Kędzierzynie-Koźlu.

 

Komitet organizacyjny:

 

dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr (Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego)

dr hab. Lech Marek (Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego)

mgr Piotr Kędziora-Babiński (IPN, Biuro Upamiętniania Walki i Męczeństwa)

mgr Aleksandra Gałka (Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji)

mgr Marcin Paternoga

Mateusz Matula (Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego)

 

Uwagi:

 

  • Czas nadsyłania abstraktów: 27 października 2019 r. do godz. 23:55.
  • Termin konferencji: 21-22 listopada 2019 r.
  • Miejsce: Kędzierzyn-Koźle, Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji
  • Opłaty: brak
  • W związku z planowanym wydaniem publikacji pokonferencyjnej prosimy o przesyłanie tekstów nie później niż do 29 marca 2020 r. Wytyczne dotyczące edycji artykułów będą zamieszczone na stronie Muzeum.

Kontakt

ADRES ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5B, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
NUMER TELEFONU +48 77/ 482-36-86
ADRES E-MAIL muzeum@muzeumkozle.pl
NIP 749-20-93-530
REGON 362918230
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek NIECZYNNE -
Wtorek 9:00 - 13:00
Środa 9:00 - 13:00
Czwartek 9:00 - 13:00
Piątek 9:00 - 13:00
Sobota 13:00 - 17:00
Niedziela 13:00 - 17:00