Już wkrótce wykład dra hab. Lecha Marka

Już wkrótce wykład dra hab. Lecha Marka

Dr hab. Lech Marek do 2002 r. studiował archeologię na UWr. Jego praca magisterska „Wczesnośredniowieczne miecze z Europy środkowej i wschodniej. Dylematy archeologa i bronioznawcy” została oceniona jako celująca i wydana. Badania naukowe na temat uzbrojenia średniowiecznej piechoty kontynuował pod kierunkiem prof. Krzysztofa Wachowskiego. W latach 2003–2004 pracował w Muzeum Miejskim Wrocławia i jako asystent zajmował się opracowywaniem zbiorów broni białej. Jest laureatem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach konkursu subsydium dla uczonych. W 2006 r. obronił z wyróżnieniem doktorat w zakresie archeologii na podstawie pracy „Broń biała piechoty na Śląsku od XIV do XVI wieku”. Jest adiunktem w Zakładzie Archeologii Średniowiecza.

Kontakt

ADRES ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5B, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
NUMER TELEFONU +48 77/ 482-36-86
ADRES E-MAIL muzeum@muzeumkozle.pl
NIP 749-20-93-530
REGON 362918230
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek NIECZYNNE -
Wtorek 9:00 - 13:00
Środa 9:00 - 13:00
Czwartek 9:00 - 13:00
Piątek 9:00 - 13:00
Sobota 13:00 - 17:00
Niedziela 13:00 - 17:00