Historický vývoj přírody Kozielské oblasti

Historický vývoj přírody Kozielské oblasti

Kozielská oblast leží v praúdolí horního toku Odry, v tzv. Kozielsko-Ratibořské kotlině. Geologickou strukturu této oblasti tvoří dna řek Odra a Kłodnica z období holocénu, která jsou bohatá na písky, a ledovcové vysočiny morénového původu s podílem dun a míst kumulace morénového materiálu. Holocén je nejmladším geologickým obdobím, jehož počátek je datován na období 10,2 tis. let před naším letopočtem, čili na koncovku doby ledové.

Geologická struktura pod půdní vrstvou se nacházejících sedimentačních vrstev, které mají souvislost s činností řek, svědčí o tom, že se cca před 500 milióny let Kozielská oblast, obdobně jako i celé Slezsko, nacházela na dně původního oceánu v rovníkové oblasti. Cca před 318 milióny let došlo na přelomu periody devonu a karbonu k tektonickým pohybům, v jejichž důsledku nastalo zvednutí a zvrásnění Euroasijské desky a následně pak došlo k jejímu přesunutí severním směrem na dnešní místo. Oceán byl nahrazen Sudety, které v přechodném období vytvářely četná velká a plytká jezera, po nichž zůstaly četné usazeniny písku a štěrku. V průběhu času jezera vyschla a na jejich místě vyrostly lesy.

Blízká poloha Hory sv. Anny a Opavské pahorkatiny a také poloha v území s velkou hydrologickou aktivitou (řeky, meandry, povodně) přinesla na mnoha místech ovoce v podobě úrodných vrstev sprašné půdy, které jsou velmi vhodné pro pěstování rostlin. Před tím, než zde člověk začal zemědělsky obdělávat půdu, napomáhala zdejší úrodnost země expanzi lesů, které měly v období před dobou ledovou a po ústupu ledovce snahu pokrývat celý povrch zdejšího regionu. Tato úrodnost půdy pak také zapříčinila, že v období, kdy lidé měnili kočovný způsob života na osídlení, bylo území dnešní Kozielské oblasti pro osídlování velmi atraktivní.

Podobně jako i celé Polsko leží Kozielská oblast v pásu mírného podnebí v pásmu mírných oceánských vlivů. Průměrné teploty činí: v lednu -2 °C a v červenci 18 °C. Díky poloze v údolí řek je amplituda teplotních změn nižší, než je tomu průměrně na území Polska. Dle statistických údajů, shromážděných na základě sledování probíhajících v průběhu posledních 200 let, je délka zimy v našem regionu průměrně 70 dnů a léto pak trvá průměrně dnů 90. V Kozielské oblasti je průměrně ročně zaznamenáno 55 slunečných dnů, 115 dnů pod mrakem a 65 dnů se sněhovou pokrývkou. Během kalendářního roku spadne v Kozielské oblasti průměrně 650 mm/m2 srážek. Vegetační období rostlin začíná ke konci března a trvá cca 220 dnů.

Kontakt

ADRES ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5B, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
NUMER TELEFONU +48 77/ 482-36-86
ADRES E-MAIL muzeum@muzeumkozle.pl
NIP 749-20-93-530
REGON 362918230
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek NIECZYNNE -
Wtorek 9:00 - 13:00
Środa 9:00 - 13:00
Czwartek 9:00 - 13:00
Piątek 9:00 - 13:00
Sobota 13:00 - 17:00
Niedziela 13:00 - 17:00