25 – 08 – 2017 r.

25 – 08 – 2017 r.

Wraz z końcem sierpnia rozpoczęły się prace remontowo-inwestycyjne na terenie kozielskiego kompleksu zamkowego. Kierownikiem prac budowlanych jest mgr inż. Tomasz Strzałka z firmy inżynierskiej ALOG. Nadzór nad pracami sprawuje również właściciel firmy ALOG mgr inż. Gerard Gola.

Zaledwie dwa dni po rozpoczęciu prac budowlanych odkryto ceramikę z późnego średniowiecza, wówczas też rozpoczęto prace wykopaliskowe. Nadzór archeologiczny sprawuje archeolog mgr Marcin Paternoga właściciel firmy Armaja Specjalistyczne Usługi Archeologiczne. W wykopie nr 1 oprócz fragmentów ceramiki tzw. siwuchy odsłonięto również fragment ceglanego muru. Nazwa odkrytej ceramiki nawiązuje do jej koloru, który uzyskiwany jest podczas wypalania naczyń w atmosferze redukcyjnej. Wypał ten polega na tym, iż w jego końcowej fazie odcinana się dopływ powietrza do pieca. W wyniku takiego wypału uzyskuje się naczynia w kolorze ciemnoszarym, niebieskoszarym lub czerniawym. Tego typu naczynia powstałe w średniowieczu były często przed wypałem ozdabiane np. dookolnymi żłobkami powyżej wydętości brzuśca czy odciskami stempli, a po wypale polerowane.

Siwaki ze względu na formę można podzielić na: garnki, misy, patelnie na trzech nóżkach, a także dzbany. Tego typu naczynia były cenione ze względu na to, iż nadawały się do gotowania potraw jak również nie przepuszczały płynów.

Na zdjęciu widoczny jest wykop nr 1 znajdujący się w północno-wschodniej części kompleksu zamkowego.

Kontakt

ADRES ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5B, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
NUMER TELEFONU +48 77/ 482-36-86
ADRES E-MAIL muzeum@muzeumkozle.pl
NIP 749-20-93-530
REGON 362918230
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek NIECZYNNE -
Wtorek 9:00 - 13:00
Środa 9:00 - 13:00
Czwartek 9:00 - 13:00
Piątek 9:00 - 13:00
Sobota 13:00 - 17:00
Niedziela 13:00 - 17:00