ZARZĄDZENIE 10/2021

ZARZĄDZENIE 10/2021

MZKK.020.10.2021                                                                                                                              

ZARZĄDZENIE  10/2021

Dyrektora Zarządzającego Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 01 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany

Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983) oraz § 11 Statutu Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu przyjętego uchwałą Nr XXIX/318/20 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 17 grudnia 2020 r., zarządzam, co następuje:

§ 1

Nadaję Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu Regulamin organizacyjny, zwany dalej ”Regulaminem”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia wraz ze schematem organizacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do tego regulaminu.

§ 2

1. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych do zapoznania z treścią regulaminu wszystkich podległych pracowników

2. Zobowiązuję pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy do zapoznania się z treścią regulaminu.

3. Wszyscy pracownicy Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu mają obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu i potwierdzenia tego faktu na piśmie.

§ 3

Traci moc zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora Zarządzającego Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji z dnia 01 lutego 2019 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji oraz zarządzenie nr 3/2020  Dyrektora Zarządzającego Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dyrektor Zarządzający
Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji
Izabela Migocz

Kontakt

ADRES ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5B, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
NUMER TELEFONU +48 77/ 482-36-86
ADRES E-MAIL muzeum@muzeumkozle.pl
NIP 749-20-93-530
REGON 362918230
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek NIECZYNNE -
Wtorek 9:00 - 13:00
Środa 9:00 - 13:00
Czwartek 9:00 - 13:00
Piątek 9:00 - 13:00
Sobota 13:00 - 17:00
Niedziela 13:00 - 17:00