Wilhelm Atanazy Kloske – biogram

Wilhelm Atanazy Kloske – biogram

Dziś kolejna postać w rodzinnych stronach niemal zupełnie zapomniana, która jednakże odegrała ważną rolę w polskim Kościele. Mowa tu o urodzonym w gminie Reńska Wieś biskupie Wilhelmie Kloske.
Wilhelm Atanazy Kloske urodził się 10 stycznia 1852 w Naczysławkach wsi leżącej w gminie Reńska Wieś w powiecie kozielskim. Po ukończeniu gimnazjum w Głubczycach, gdzie w roku 1873 zdał maturę, rozpoczął studia teologiczne we Wrocławiu. W tym czasie zaangażował się w działalność polskiego ruchu narodowego i przez dwa lata pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Polskich Górnoślązaków. Ponieważ w ramach tzw. kulturkampfu rząd pruski rozpoczął akcję zwalczania kościoła katolickiego, w okresie największego nasilenia akcji antykatolickiej w roku 1875 zamknięty został wrocławski alumnat czyli drugi stopień seminarium, do którego przechodzili klerycy po trzech latach studiów na uniwersytecie wrocławskim. W związku z tym Wilhelm Kloske kontynuował naukę w seminarium w Pradze i tam też 15 lipca 1877 roku przyjął święcenia kapłańskie. Ponieważ jak wspomnieliśmy był to w państwie pruskim okres nasilonej walki z kościołem katolickim ksiądz Kloske nie mógł znaleźć zatrudnienia w pracy duszpasterskiej i zdecydował się przyjąć posadę nauczyciela domowego w majątku hrabiego Ignacego Mycielskiego w Smogorzowie pod Gostyniem w Wielkopolsce, gdzie przepracował 5 lat.
W roku 1882 został sekretarzem delegata biskupiego w Berlinie księdza Asmanna, a wkrótce też został wikariuszem w parafii św. Michała w Berlinie i nauczycielem religii w tamtejszej szkole. W roku 1888 przeniósł się do Poznania gdzie został nauczycielem religii w gimnazjum św. Mari Magdaleny. 1 stycznia 1902 roku został proboszczem w Jaksicach. 24 czerwca 1903 roku został kanonikiem metropolitalnym gnieźnieńskim, a miesiąc później rozpoczął pracę w seminarium duchownym w Gnieźnie, którego wkrótce został rektorem. Równocześnie pełnił funkcję kaznodziei katedralnego. Był charyzmatycznym wychowawcą młodych księży i cenionym kaznodzieją. Trudno przecenić wpływ jaki wywarł na swoich wychowanków gdy kształcił wielkopolskich księży. Był żarliwym polskim patriotą, choć np w roku 1910 wystąpił przeciwko organizacji obchodów 500-lecia bitwy pod Grunwaldem, obawiał się bowiem represji na polskiej ludności Prus. Gdy w listopadzie 1906 roku zmarł metropolita gnieźnieński Florian Stablewski, ksiądz Wilhelm Kloske był jednym z najpoważniejszych kandydatów na jego następcę. Ostatecznie jednak sakrę biskupią otrzymał dopiero 11 lutego 1911 roku, kiedy to został gnieźnieńskim biskupem pomocniczym. Jako stolicę tytularną otrzymał Theodosiopolis w Armenii. W początkach roku 1921 podczas odwiedzin w rodzinnej miejscowości z kościelnej ambony zaapelował do mieszkańców by w zbliżającym się górnośląskim plebiscycie zagłosowali za Polską. Biskup Wilhelm Kloske sprawował posługę biskupią w Gnieźnie do swojej śmierci czyli do 12 maja 1925 roku.


Bolesław Bezeg

Kierownik Działu Gromadzenia i Udostępniania Muzealiów

 

Kontakt

ADRES ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5B, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
NUMER TELEFONU +48 77/ 482-36-86
ADRES E-MAIL muzeum@muzeumkozle.pl
NIP 749-20-93-530
REGON 362918230
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek NIECZYNNE -
Wtorek 9:00 - 13:00
Środa 9:00 - 13:00
Czwartek 9:00 - 13:00
Piątek 9:00 - 13:00
Sobota 13:00 - 17:00
Niedziela 13:00 - 17:00