Nabór na wolne stanowisko pracy 1/2022 z dnia 07.09.2022 roku MUZEALNIK – PRZEWODNIK MUZEALNY

Nabór na wolne stanowisko pracy 1/2022 z dnia 07.09.2022 roku MUZEALNIK – PRZEWODNIK MUZEALNY

 

Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

1/2022 z dnia 07.09.2022 roku

 

MUZEALNIK – PRZEWODNIK MUZEALNY

 

 1. Wymagania niezbędne:
  • posiadanie obywatelstwa polskiego;
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • wykształcenie wyższe – historia, pedagogika, kulturoznawstwo, animacja społeczno-kulturalna, turystyka, studia artystyczne, etnografia bądź inne o charakterze humanistycznym
 2. Wymagania dodatkowe:
  • bardzo dobra znajomość obsługi oprogramowania komputerowego (MS OFFICE itp.),
  • sumienność, obowiązkowość, punktualność, umiejętność pracy w grupie,
  • zdolność samodzielnej organizacji pracy, umiejętność analitycznego myślenia,
  • bardzo dobra organizacja pracy i kreatywności,
  • dyspozycyjności (praca także w wybrane weekendy),
  • znajomość jednego języka obcego (angielski, czeski, niemiecki, ukraiński) w stopniu komunikatywnym,
  • samodzielności i odwagi w kreowaniu nowych rozwiązań,
  • znajomość obsługi programów graficznych będzie dużym atutem, mile widziane przesłanie portfolio z pracami.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • prowadzenie zajęć edukacyjnych, animacja wydarzeń kulturalnych,
  • przygotowywanie działań promocyjnych oferty edukacyjnej,
  • koordynowanie harmonogramu lekcji muzealnych,
  • prowadzenie bazy kontaktów z współpracującymi instytucjami z zakresu edukacji,
  • przygotowanie materiałów do strony internetowej i mediów społecznościowych oraz bieżąca aktualizacja,
  • organizacja ruchu turystycznego,
  • realizacja bieżących zadań w ramach pracy Działu Gromadzenia i Udostępniania Muzealiów.
 4. Gwarantujemy
  • pracę w przyjaznym, energicznym zespole,
  • wyzwania artystyczne i organizacyjne, brak rutyny,
  • możliwość realizacji własnych pomysłów.
 1. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny oraz CV,

2) kwestionariusz osobowy kandydata do pracy,

2) kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

4) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

5) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełni praw publicznych,

8) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjna RODO i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku (wzór oświadczeń do pobrania),

9) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wszystkie wymagane oświadczenia do pobrania na stronie Bip Muzeum w zakładce praca

http://muzeumkozle.pl/nabor-na-wolne-stanowisko-pracy/

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy od 03.10.2022 roku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 21.09.2022 roku do godz. 15.00.

pod adresem: Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu,

 1. Ignacego Kraszewskiego 5b , 47-200 Kędzierzyn-Koźle

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko ……………….. (nazwa stanowiska)”.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Ignacego Kraszewskiego 5b.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 48 23 686.

 

1. oświadczenia

2. Klauzula RODO i zgoda na przetwarzanie danych

3. Kwestionariusz_kandydata

Muzeum Ziemi Kozielsk_1

 

Nazwa dokumentu:  

1. oświadczenia

2. Klauzula RODO i zgoda na przetwarzanie danych

3. Kwestionariusz_kandydata

Muzeum Ziemi Kozielsk_1

 

Wytworzył: Izabela Migocz – Dyrektor Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu
Odpowiedzialny za treść: Izabela Migocz – Dyrektor Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu
Data utworzenia: 07.o9.2022
Opublikował w BIP: Aleksandra Gałka
Data publikacji: 07.09.2022

 

 

Kontakt

ADRES ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5B, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
NUMER TELEFONU +48 77/ 482-36-86
ADRES E-MAIL muzeum@muzeumkozle.pl
NIP 749-20-93-530
REGON 362918230
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek NIECZYNNE -
Wtorek 9:00 - 13:00
Środa 9:00 - 13:00
Czwartek 9:00 - 13:00
Piątek 9:00 - 13:00
Sobota 13:00 - 17:00
Niedziela 13:00 - 17:00