Jerzy Lesław Wyrozumski – biogram

Jerzy Lesław Wyrozumski – biogram

Trzy tygodnie temu minęła 90 rocznica urodzin wybitnego polskiego historyka profesora Jerzego Lesława Wyrozumskiego. Ten związany z Koźlem wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego specjalizował się w dziejach średniowiecza.
Jerzy Lesław Wyrozumski urodził się 7 marca 1930 roku w Trembowli. W dzieciństwie używał imienia Lesław, jednak w wyniku pisarskiej pomyłki pisarza parafialnego w Trembowli w jego metryce widnieje imię Jerzy. Sprawa wyszła na jaw podczas repatriacji. 1 stycznia 1945 roku jego rodzina została repatriowana pierwszym transportem z Trembowli na Zachód. Początkowo Wyrozumscy trafili do Przemyśla, a w kwietniu 1945 roku do Żnina na Kujawach. Tu jeszcze przeżyli niemieckie bombardowanie. We wrześniu 1945 roku zamieszkali w Zielonej Górze a następnego lata przenieśli się do Koźla na Opolszczyźnie, gdzie mieszkali już ich krewni. Tutaj Jerzy Lesław Wyrozumski uczył się w gimnazjum, a potem w kozielskim Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza gdzie w roku 1951 zdał maturę i stąd wyruszył na studia do Krakowa.
Studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył w roku 1955, a w roku 1963 obronił tam pracę doktorską poświęconą tkactwu w Małopolsce w średniowieczu. W roku 1981 został profesorem nadzwyczajnym, a w roku 1993 profesorem zwyczajnym nauk humanistycznych. Specjalizował się w dziejach polskiego średniowiecza, a szczególnie w problematyce gospodarczo-społecznej oraz w historii ustroju średniowiecznej Polski. Ponadto interesował się także ruchami religijnymi w średniowiecznej Europie.
Jerzy Lesław Wyrozumski był autorem licznych publikacji historycznych, wśród których największą grupę stanowią książki poświęcone średniowiecznym dziejom Krakowa, ale na szczególną uwagę zasługuje jego dzieło zatytułowane „Dzieje Polski piastowskiej (VIII wiek – 1370 r.) stanowiące II tom traktowanej przez wielu studentów jako podstawowy podręcznik akademicki serii Wielka Historia Polski.
W roku 2013 Jerzy Lesław Wyrozumski wziął udział w zjeździe absolwentów liceum w Koźlu.
Zmarł 2 listopada 2018 roku w Krakowie i tam też został pochowany w alei zasłużonych Cmentarza Rakowickiego. Osoby które miały okazję poznać profesora Wyrozumskiego zapraszamy do podzielenia się wspomnieniami o nim. Zapraszamy też do składania propozycji nazwisk wybitnych osób mających związek z Ziemią Kozielską, których nazwiska powinny się znaleźć w muzealnej opowieści o naszym regionie.


Bolesław Bezeg

Kierownik Działu Gromadzenia i Udostępniania Muzealiów

 

Kontakt

ADRES ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5B, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
NUMER TELEFONU +48 77/ 482-36-86
ADRES E-MAIL muzeum@muzeumkozle.pl
NIP 749-20-93-530
REGON 362918230
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek NIECZYNNE -
Wtorek 9:00 - 13:00
Środa 9:00 - 13:00
Czwartek 9:00 - 13:00
Piątek 9:00 - 13:00
Sobota 13:00 - 17:00
Niedziela 13:00 - 17:00