Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania

R E G U L A M I N     ZWIEDZANIA

Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji

 • Wstęp na teren Muzeum jest bezpłatny.
 • Rezerwacja terminu zwiedzania, na dwa tygodnie przed planowaną wizytą dla zorganizowanych grup.
 • Przebywanie na terenie Muzeum poza godzinami otwarcia, prowadzenie działalności artystycznej, organizacji wystaw, spotkań naukowych, konferencji, happeningów i wydarzeń promujących region wymaga zawarcia pisemnej umowy z Dyrektorem Muzeum, na miesiąc przed realizacją zadania (wzór umowy w zakładce – pliki do pobrania). Zgodnie z paragrafem 17 statutu muzeum oraz § 4 regulaminu muzeum, za wynajem i udostępnianie pomieszczeń placówki muzeum może pobierać opłaty. Wysokość opłat reguluje Cennik podany w osobnym rozporządzeniu.
 • Ze względów bezpieczeństwa w czasie przeprowadzanych prac remontowo konserwatorskich i innych szczególnych sytuacjach losowych, dostęp do budynków muzealnych może być częściowo lub całkowicie wyłączony.
 • Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia grupy zorganizowanej oraz turystów indywidualnych nieprzestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.
 • Organizacja ruchu turystycznego
  1. Okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni. Za rzeczy pozostawione na terenie placówki muzeum nie ponosi odpowiedzialności.
  2. W trakcie zwiedzania należy stosować się do zaleceń personelu muzeum
  3. Muzeum można zwiedzać jedynie w godzinach jego otwarcia.
  4. Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach.
  5. W przypadku zajęć edukacyjnych oraz oprowadzania grup zorganizowanych należy zwrócić uwagę na ograniczoną powierzchnię muzealną dla zwiedzających. W związku z powyższym:
   • Grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 25 osób i nie mniej niż 6 osób (łącznie z opiekunami grupy, nauczycielem, przewodnikiem        miejskim, pilotem, itp.);
   • W przypadku liczniejszych grup istnieje konieczność podziału z uwagi na swobodę i bezpieczeństwo dla zwiedzających;
   • Opiekun grupy powinien stawić się w muzeum, co najmniej 10 minut przed zaplanowana godziną w celu przygotowania grupy do zwiedzania;
   • Minimalny czas zwiedzania muzeum z przewodnikiem to 20 minut;
   • Maksymalny czas zwiedzania muzeum z przewodnikiem, łącznie z przejściem do wieży widokowej, wynosi godzinę,
   • Nauczyciele wycieczek szkolnych lub opiekunowie grup zorganizowanych, mają obowiązek opieki (wynikającej z polskich przepisów prawa) oraz ponoszą pełną odpowiedzialność za podopiecznych przez cały czas ich pobytu na terenie Muzeum;
 • Istnieje możliwość zwiedzania miejsc historycznych (w tym zachowanych budowli twierdzowych i plant miejskich) z przewodnikiem muzeum.
 • W Muzeum obowiązuje ruch pieszy.
 • Muzeum nie jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W razie pomocy osobom starszym należy zwrócić się do pracowników muzeum.
 • Wykonywanie zdjęć i filmowanie
  1. Podczas wykonywania zdjęć i filmowania zabrania się dokonywania zmian w obrębie ekspozycji muzealnej.
  2. Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów oraz ekspozycji muzealnych nie może utrudniać zwiedzania innym osobom.
  3. Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów oraz ekspozycji muzealnych do celów komercyjnych  (sesje fotograficzne i filmowe, publikacje, itp.) i naukowych (prace i publikacje naukowe) wymaga zawarcia pisemnej umowy z Dyrektorem Muzeum (Załączniknr 3)
  4. Szczególne potrzeby w zakresie fotografowania i filmowania obiektów oraz ekspozycji muzealnych rozpatrywane są indywidualnie.
  5. Na terenie muzeum obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania pomieszczeń służbowych.
 • Obowiązujące zakazy
  1. Wnoszenia i spożywania jedzenia i napojów na terenie muzeum;
  2. Wchodzenia do pomieszczeń nieprzeznaczonych dla zwiedzania;
  3. Wprowadzania zwierząt;
  4. Niszczenia mienia muzeum;
  5. Zabrania się wstępu do muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się
   w sposób, który: zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
  6. Rozmów przez telefon komórkowy oraz zakaz korzystania z innych urządzeń nadawczych na ekspozycjach muzealnych.
 • Skargi i wnioski zwiedzających przyjmuje Dyrektor Muzeum Ziemi Kozielskiej
  w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji.

Kontakt

ADRES ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5B, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
NUMER TELEFONU +48 77/ 482-36-86
ADRES E-MAIL muzeum@muzeumkozle.pl
NIP 749-20-93-530
REGON 362918230
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek NIECZYNNE -
Wtorek 9:00 - 16:00
Środa 12:00 - 19:00
Czwartek 9:00 - 16:00
Piątek 10:00 - 17:00
Sobota 11:00 - 17:00
Niedziela 13:00 - 17:00