Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania

REGULAMIN ZWIEDZANIA

Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji

 1. Wstęp na teren Muzeum jest bezpłatny.
 2. Rezerwacja terminu zwiedzania dla zorganizowanych grup powinna się odbyć na dwa tygodnie przed planowaną wizytą.
 3. Przebywanie na terenie Muzeum poza godzinami otwarcia, prowadzenie działalności artystycznej, organizacji wystaw, spotkań naukowych, konferencji, happeningów i wydarzeń promujących region wymaga zawarcia pisemnej umowy z Dyrektorem Muzeum, na miesiąc przed realizacją zadania (Załącznik nr 2)
 4. Ze względów bezpieczeństwa w czasie przeprowadzanych prac remontowo konserwatorskich i innych szczególnych sytuacjach losowych, dostęp do budynków muzealnych może być częściowo lub całkowicie wyłączony.
 5. Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia grupy zorganizowanej oraz turystów indywidualnych nieprzestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.
 6. Organizacja ruchu turystycznego

– Okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni. Za rzeczy pozostawione na terenie placówki muzeum nie ponosi odpowiedzialności.

W trakcie zwiedzania należy stosować się do zaleceń personelu muzeum

– Muzeum można zwiedzać jedynie w godzinach jego otwarcia.- Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach.

W przypadku zajęć edukacyjnych oraz oprowadzania grup zorganizowanych należy zwrócić uwagę na ograniczoną powierzchnię muzealną dla zwiedzających.

W związku z powyższym:

Grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 50 osób i nie mniej niż 6 osób (łącznie z opiekunami grupy, nauczycielem, przewodnikiem miejskim, pilotem, itp.);

W przypadku liczniejszych grup istnieje konieczność podziału z uwagi na swobodę i bezpieczeństwo dla zwiedzających;

Opiekun grupy powinien stawić się w muzeum, co najmniej 10 minut przed zaplanowana godziną w celu przygotowania grupy do zwiedzania.

 

 1. Minimalny czas zwiedzania muzeum z przewodnikiem to 20 minut, maksymalny czas zwiedzania muzeum z przewodnikiem, łącznie z przejściem do wieży widokowej, wynosi godzinę.
 2. Nauczyciele wycieczek szkolnych lub opiekunowie grup zorganizowanych, mają obowiązek opieki (wynikającej z polskich przepisów prawa) oraz ponoszą pełną odpowiedzialność za podopiecznych przez cały czas ich pobytu na terenie Muzeum.
 3. Istnieje możliwość zwiedzania miejsc historycznych (w tym zachowanych budowli twierdzowych i plant miejskich) z przewodnikiem muzeum.
 4. W Muzeum obowiązuje ruch pieszy.
 5. Muzeum jest przystosowane do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne.
 6. Wykonywanie zdjęć i filmowanie

– Podczas wykonywania zdjęć i filmowania zabrania się dokonywania zmian w obrębie ekspozycji muzealnej.

– Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów oraz ekspozycji muzealnych nie może utrudniać zwiedzania innym osobom.

– Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów oraz ekspozycji muzealnych do celów komercyjnych  (sesje fotograficzne i filmowe, publikacje, itp.) i naukowych (prace i publikacje naukowe) wymaga zawarcia pisemnej umowy z Dyrektorem Muzeum (Załącznik nr 3)

– Szczególne potrzeby w zakresie fotografowania i filmowania obiektów oraz ekspozycji muzealnych rozpatrywane są indywidualnie.

– Na terenie muzeum obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania pomieszczeń służbowych.

 1. Obowiązujące zakazy:

– Wnoszenia i spożywania jedzenia i napojów na terenie muzeum;

–  Wchodzenia do pomieszczeń nieprzeznaczonych dla zwiedzania;

–  Niszczenia mienia muzeum

– Rozmów przez telefon komórkowy oraz zakaz korzystania z innych urządzeń nadawczych na ekspozycjach muzealnych.

Zabrania się wstępu do muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się
w sposób, który: zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

 1. Skargi i wnioski zwiedzających przyjmuje Dyrektor Muzeum Ziemi Kozielskiej
  w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji.

Kontakt

ADRES ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5B, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
NUMER TELEFONU +48 77/ 482-36-86
ADRES E-MAIL muzeum@muzeumkozle.pl
NIP 749-20-93-530
REGON 362918230
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek NIECZYNNE -
Wtorek 12:00 - 16:00
Środa 14:00 - 19:00
Czwartek 12:00 - 16:00
Piątek 13:00 - 17:00
Sobota 13:00 - 17:00
Niedziela 13:00 - 17:00