PROTOKÓŁ z przeprowadzonego wyboru wykonawcy w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 zł netto

PROTOKÓŁ z przeprowadzonego wyboru wykonawcy w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 zł netto

 

Załącznik nr 3 do regulaminu

udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000zł netto

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonego wyboru wykonawcy w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 zł netto

Nazwa i przedmiot zamówienia: Dostawa

na:

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawę sprzętu w ramach zadania – Opracowanie i uruchomienie aplikacji (wydatek nr pp-11 w ramach projektu RPOP.05.03.01-16-0015/19-00 „Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźla”).

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Zestaw: Tablet – 4 szt., szkło hartowane do tabletu wraz ze ściereczkami – 4 szt. (szkła szt.4, ściereczki – szt. 4). Uwaga: Szkło hartowane oraz etui muszą być dopasowane do wymiarów zamawianych tabletów.

 

Parametry:

 • Ekran min. 9,6”
 • 11 a/b/g/n/ac
 • Aparat
 • Pamięć RAM: min. 2GB
 • Pamięć wew. min. 16GB
 • Rozdzielczość: min. 1200×800
 • Liczba rdzeni procesora: min. 4
 • System operacyjny: Android min. 9.0
 • Bluetooth 5.0
 • Złącze słuchawkowe
 • Pojemność akumulatora: min. 5000mAh
 • Gwarancja: min. 24 miesięcy
 • Stan: Fabrycznie nowy

Np.: Tablet LENOVO Tab M10 lub inny spełniający minimalne parametry techniczne

 

 1. Szkło hartowane do Lenovo Tab M10 10.1 X505F + ściereczka do ekranu, wymiary szkła dostosowane do tabletu model – Lenovo TAB M10 QS429/2GB/32GB/Android 9.0. Wifi

(10 szt. szkieł hartowanych i 10 szt. ściereczek)

 

 1. Rysiki do tabletów – 14 szt. – Dostosowane do korzystania z tabletów

 

 1. Etui – 10 szt. – Wymiary dostosowane do tabletu model – Lenovo TAB M10 QS429/2GB/32GB/Android 9.0. Wifi

 

 

Wartość szacunkowa przedmiot zamówienia

Wartość szacunkową zamówienia ustalono w dniu 05.05.2021.r., na 3 123,20 zł zł netto

Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Aleksandra Gałka

Wartość szacunkowa zamówienia w PLN 3 841,54 zł brutto;

Informacja o miejscu i terminie zamieszczenia zaproszenia do składania ofert lub wykaz wykonawców zaproszonych do złożenia ofert:

Dla zamówień powyżej 10 000 zł lecz nieprzekraczającej kwoty130 000 zł, w dniu 22.01.2021 r. zaproszono doudziału w postępowaniu niżej wymienionych Wykonawców poprzez: rozesłanie /przekazaniezaproszenia z formularzem oferty, który stanowi integralną część niniejszej dokumentacji (*).

Zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu na stronie podmiotowej BIP zamawiającego w terminie

od dnia 07.05.2021 r.  do dnia 18.05.2021 r.

 

 

Wykaz złożonych ofert:

W terminie składania ofert, tj. do dnia 18.05. 2021 r. przedstawiono poniższe oferty**:

 

 

Zamawiający
lp Nazwa towaru Ilość cena jednostkowa sprzedaży netto podatek VAT jednostkowy cena jednostkowa sprzedaży brutto wartość sprzedaży netto wartość podatku VAT wartość sprzedaży brutto
1 Lenovo TAB M10 QS429/2GB/32GB/Android 9.0 WiFi 4 539,30 zł 124,04 zł 663,34 zł 2 157,20 zł 496,16 zł 2 653,36 zł
2 Etui silikonowe Lenovo Tab M10 14 43,00 zł 9,89 zł 52,89 zł 602,00 zł 138,46 zł 740,46 zł
3 RYSIK DO TABLETÓW 14 9,00 zł 2,07 zł 11,07 zł 126,00 zł 28,98 zł 154,98 zł
4 SZKŁO HARTOWANE do Lenovo Tab M10 10.1 X505F + ściereczka do ekranu 14 17,00 zł 3,91 zł 20,91 zł 238,00 zł 54,74 zł 292,74 zł
RAZEM: 3 123,20 zł 718,34 zł 3 841,54 zł

 

 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Inne kryteria

(wymienić)

Oferowana cena
Netto brutto
1 iCod.pl Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 51

43-300 Bielsko-Biała

Tel. 69 750 00 40

mjakubiec@icod.pl

kontakt@icod.pl

 

 

3 123,20 zł 3 841,54 zł

 

W wyniku analizy ofert zamawiający wezwał do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, następujących wykonawców:

Wykonawca: nie dotyczy

Zakres wezwania: nie dotyczy

W postępowaniu zamawiający wezwał następujących wykonawców do uzupełnienia niekompletnych ofert:

Wykonawca: nie dotyczy

Dokument/oświadczenie:nie dotyczy

Przyczyna wezwania:  nie dotyczy

Uzupełniono dnia nie dotyczy/ Nie uzupełniono*.

W postępowaniu zamawiający dokonał następujących poprawek w ofertach:

Wykonawca: nie dotyczy

Poprawka: nie dotyczy

Oferty odrzucone:

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Podstawa odrzucenia wraz z uzasadnieniem
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny ofert:

Oferta nr 1 – 1/1

Najkorzystniejsza  oferta:

 

iCod.pl Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 51

43-300 Bielsko-Biała

Tel. 69 750 00 40

mjakubiec@icod.pl

kontakt@icod.pl

3 123,20 zł

 

Netto

3 841,54 zł

 

brutto

 

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Najkorzystniejsza oferta cenowo.

 

 

Kędzierzyn-Koźle, dn. 19.05.2021

(miejscowość, data)

 

 

Zatwierdzam / Nie zatwierdzam*

 

…………………………………………………………….

(data, pieczątka i podpis dyrektora)

 

*) niepotrzebne skreślić

**) dołączyć oferty

 

protokół_wybór_pdf

protokół_wybór_docx

Kontakt

ADRES ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5B, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
NUMER TELEFONU +48 77/ 482-36-86
ADRES E-MAIL muzeum@muzeumkozle.pl
NIP 749-20-93-530
REGON 362918230
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek NIECZYNNE -
Wtorek 9:00 - 13:00
Środa 9:00 - 13:00
Czwartek 9:00 - 13:00
Piątek 9:00 - 13:00
Sobota 13:00 - 17:00
Niedziela 13:00 - 17:00