Pradávní lidé v Kozielské oblasti

Pradávní lidé v Kozielské oblasti

Pradávné časy nebo jinak Prehistorie, to je období popisující dějiny člověka od jeho objevení se na zemi, až do časů vzniku písma. Nejstarší druh, který by mohl být předkem člověka, je Sahelanthropus Tchadensis, jehož nalezené pozůstatky jsou datovány na období před cca 7-6 mil let. Po něm se na zemi objevil australopitek, zaznamenaný v období před cca 4,2 mil let. Další druhy, které můžeme započítat do linie Homo, to jsou: Homo habilis (před cca 2,6 mil lety), následně Homo erectus (před cca 1,8 mil lety) a nakonec Homo sapiens sapiens (před cca 170 tis lety).

Na polských zemích, a tudíž i na území Slezska, se člověk objevil před cca půl miliónem let a současně s tím zde začíná tzv. starší doba kamenná čili paleolit. Nejstarší stopy po životě člověka z období paleolitu na polském území byly objeveny ve Slezsku – ve městě Trzebnica nedaleko velkého města Vratislav a v Rusku poblíž města Strzegom. Stopy existence paleolitické společnosti v Kozielské oblasti byly zaznamenány mimo jiné v místech: Kędzierzyn-Koźle, Większyce, Gościęcin, Jakubowice, Grudynia Wielka, Pawłowiczki, Bierawa, Roszowicki Las, Przewóz, Dzielawy, Grzędzin, Łaniec, Podlesie, Dzielnica či Miejsce Odrzańskie.

Starší doba kamenná před cca 10 000 lety byla nahrazena střední dobou kamennou, zvanou také jako mezolit. Lidé v tom období i nadále využívali především nástroje z kamene a rohoviny, ale došlo k viditelnému posunu v technologii používané při výrobě těchto nástrojů. Výrobky z tohoto období jsou často menší a precizněji zhotovené. Stopy po životě mezolitické společnosti v Kozielské oblasti byly zaznamenány mimo jiné v místech: Mechnica, Kędzierzyn-Koźle, Grabówka, Cisek, Długomiłowice, Gierałtowice, Ligota Wielka, Gościęcin, Borzysławice, Grudynia Wielka, Dzielnica, Ciężkowice, Podlesie, Miejsce Odrzańskie a Łaniec.

Cca 5 400 let před naším letopočtem začíná na území Slezska mladší doba kamenná čili neolit. Stopy života společnosti z tohoto období byly objeveny téměř na území celého kędzierzyńsko-kozielského okresu, tzn. hlavně v místech: Większyce, Naczęsławice, Łężce, Gierałtowice, Cisek, Naczysławki, Sukowice, Grudynia Wielka, Roszowicki Las, Roszowice, Podlesie, Pawłowiczki, Radoszowych, Witosławice, Dzielnica, Łany, Błażejowice a Miejsce Odrzańskie.

Doba pak železná začala v naší oblasti cca 500 let před naším letopočtem a trvala až do přijetí křtu Měškem I. v roce 966. Od toho okamžiku v Polsku začíná období středověku.

Kontakt

ADRES ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5B, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
NUMER TELEFONU +48 77/ 482-36-86
ADRES E-MAIL muzeum@muzeumkozle.pl
NIP 749-20-93-530
REGON 362918230
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek NIECZYNNE -
Wtorek 9:00 - 13:00
Środa 9:00 - 13:00
Czwartek 9:00 - 13:00
Piątek 9:00 - 13:00
Sobota 13:00 - 17:00
Niedziela 13:00 - 17:00