Nabór na wolne stanowisko pracy 2/2021 z dnia 08.09.2021 roku – MUZEALNIK

Nabór na wolne stanowisko pracy 2/2021 z dnia 08.09.2021 roku – MUZEALNIK

Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

2/2021  z dnia 08.09.2021 roku

 

MUZEALNIK

                                                  

 1. Wymagania niezbędne:
  • posiadanie obywatelstwa polskiego;
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • wykształcenie humanistyczne – mile widziani absolwenci oraz osoby uczące się na kierunkach takich jak: edukacja przez sztukę, pedagogika, kulturoznawstwo, animacja społeczno-kulturalna, studia artystyczne.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • bardzo dobra znajomość obsługi oprogramowania komputerowego (MS OFFICE itp.),
  • sumienność, obowiązkowość, punktualność, umiejętność pracy w grupie,
  • zdolność samodzielnej organizacji pracy, umiejętność analitycznego myślenia,
  • bardzo dobra organizacja pracy i kreatywność,
  • dyspozycyjność (praca także w wybrane weekendy),
  • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
  • samodzielność i odwaga w kreowaniu nowych rozwiązań,
  • znajomość obsługi programów graficznych będzie dużym atutem, mile widziane przesłanie portfolio z pracami.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • prowadzenie zajęć edukacyjnych, animacja wydarzeń kulturalnych,
  • przygotowywanie działań promocyjnych oferty edukacyjnej,
  • koordynowanie harmonogramu lekcji muzealnych,
  • prowadzenie bazy kontaktów z współpracującymi instytucjami z zakresu edukacji,
  • przygotowanie materiałów do strony internetowej i mediów społecznościowych oraz bieżąca aktualizacja,
  • organizacja ruchu turystycznego,
  • realizacja bieżących zadań w ramach pracy Działu Gromadzenia i Udostęniania Muzealiów.
 4. Gwarantujemy
  • pracę w przyjaznym, energicznym zespole,
  • wyzwania artystyczne i organizacyjne, brak rutyny,
  • możliwość realizacji własnych pomysłów.
 1. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny oraz CV,

2) kwestionariusz osobowy kandydata do pracy,

2) kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

4) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

5) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełni praw publicznych,

8) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjna RODO i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku (wzór oświadczeń do pobrania),

9) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wszystkie wymagane oświadczenia do pobrania na stronie Bip Muzeum w zakładce praca

Rozpoczęcie pracy od zaraz.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 22.09.2021 roku do godz. 15.00.

pod adresem: Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu,

 1. Ignacego Kraszewskiego 5b , 47-200 Kędzierzyn-Koźle

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko ……………….. (nazwa stanowiska) ”.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Ignacego Kraszewskiego 5b.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 48 23 686.

 

 

Nazwa dokumentu:  

 

1. oświadczenia

2. Klauzula RODO i zgoda na przetwarzanie danych

3. Kwestionariusz_kandydata_od_4_maja2019

4. Muzeum Ziemi Kozielskiej – oferta pracy

Wytworzył: Izabela Migocz – Dyrektor zarządzający
Odpowiedzialny za treść: Izabela Migocz – Dyrektor zarządzający
Data utworzenia: 08.o9.2021
Opublikował w BIP: Aleksandra Gałka
Data publikacji: 08.09.2021

 

 

Kontakt

ADRES ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5B, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
NUMER TELEFONU +48 77/ 482-36-86
ADRES E-MAIL muzeum@muzeumkozle.pl
NIP 749-20-93-530
REGON 362918230
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek NIECZYNNE -
Wtorek 9:00 - 13:00
Środa 9:00 - 13:00
Czwartek 9:00 - 13:00
Piątek 9:00 - 13:00
Sobota 13:00 - 17:00
Niedziela 13:00 - 17:00