Warsztaty archeologiczne

Warsztaty archeologiczne

 

 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy

Opis stanowiska: Warsztaty będą się odbywać na terenie Podzamcza (Kędzierzyn-Koźle, ul. Kraszewskiego). Składowana na Podzamczu ziemia pochodzi z wykopów budowlanych prowadzonych na placu zamkowym w Koźlu w latach 2013-2018 r. Na hałdach znajdują się zabytki związane są z użyłkowaniem zamku w okresie XIV-XIX w. Prace będą realizowane pod nadzorem archeologa

Zakres zadań realizowanych podczas warsztatów:

  • Poznanie warsztatu pracy archeologa
  • Poszukiwania zabytków przy użyciu detektorów metalu
  • Ręczne i przy pomocy sprzętu mechanicznego przesiewanie i porządkowanie hałdy ziemi pochodzącej z wykopów budowlanych prowadzonych na placu zamkowym w Koźlu.
  • Praca na materiale zabytkowym (mycie zabytków, pomoc przy inwentaryzacji)

Zgłoszenie należy dostarczyć do Baszty*, Biura Muzeum lub na Wystawę Tajemnice Starożytnego Egiptu w Domu Kultury w Koźlu (Galeria Strych) w terminie do 20 sierpnia

*W związku z zamknięciem w lipcu Baszty do 20 lipca zgłoszenia można przynosić od poniedziałku do piątku do Domu Kultury w Koźlu (Galeria Strych) w godzinach otwarcia wystawy Tajemnice Starożytnego Egiptu i ich odkrywanie.

Po przyjęciu zgłoszenia przez pracownika muzeum i wpisana na listę, uczestnik jest zobowiązany do dokonania opłaty za warsztaty.

Wpłatę w wysokości 60 zł należy dokonać na konto bankowe – nr konta 39 2030 0045 1110 0000 0417 3410 w terminie do 20 sierpni 2018 r.

Na warsztaty zostanie przyjętych 20 osób. O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń. Pozostałe osoby zostaną wpisane na listę rezerwową.

Muzeum zapewnia: sprzęt do prowadzenia prac, opiekę wykwalifikowanych specjalistów, organizację imprezy integracyjnej 29 sierpnia o godz. 18.00.

Muzeum nie zapewnia: noclegu, wyżywienia podczas warsztatów, odzieży roboczej

Uwagi:

  • Prace prowadzone na otwartym terenie wymagają odpowiedniego przygotowania od uczestników: każdy z uczestników warsztatów zobowiązany jest posiadać: własne nakrycie głowy, rękawiczki robocze, oraz odzież, którą może ubrudzić ziemią podczas pracy.